Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

  Forskningsnyheter

  • Kritisk granskning på internet är mer än källkritik 2020-09-29 Tack vare internet har det aldrig varit lättare att ta del av forskningsrön och annan information om hälsa. Men vad är trovärdigt? Och hur ska man tolka motstridiga argument? En ny avhandling undersöker hur gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning kan utvecklas i naturvetenskaplig undervisning.
  • Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen 2020-09-28 Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten som får medel leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
  • Batteri Syrgas ger nytt liv till gamla batterier 2020-09-22 Med hjälp av enkel teknik för att tillsätta syrgas till ett batteri har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en metod för att flerdubbla batteriers livslängd.
  • Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk 2020-09-17 Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.
  • Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord 2020-09-16 Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. En ny studie pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök.

  Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube