Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning

Skrivtolkning för personer med hörselnedsättning sker idag genom skrivande på tangentbord. Projektet syftar till att öka produktionen och därmed tillgängligheten genom att utveckla talteknologi för s.k. återtalare, dvs. personer som talar in det som just sagts, och gör det på ett speciellt sätt för att underlätta konvertering till text.

Skrivtolkning liknar på många sätt den så kallade direkttextning av direktsända program som t.ex. SVT och BBC är ålagda att göra. Även denna löstes traditionellt med tangentbord, men det blir allt vanligare med system där simultantolkar talar in en tolkning som känns igen med taligenkänning. Detta ökar både effektivitet och ergonomi markant. Det finns dock viktiga skillnader mellan skrivtolkning och direkttextning, bl.a. i interaktionen mellan deltagarna.

Idag finns inget fritt tillgängligt system av detta slag för svenska, och utvecklingskostnaden är avskräckande hög. I projektet tas ett system som tillåter kontinuerlig utveckling och förbättring fram och installeras på SU, samt görs fritt tillgängligt på Språkbanken Tal.

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jens Edlund

Universitetslektor

KTH: Tal, musik och hörsel

Medlemmar

Nikolaj Lindberg

STTS – Södermalms talteknologiservice AB

Ulf Norberg

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Ulf Norberg

Jan Pedersen

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jan Pedersen in an open-neck white shirt and blue striped jacket

Tord Rådahl

Sektionschef

Studentavdelningen

Thomas Westin

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap