Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Att leva med demens: kommunikation, relationer och kognition

Att leva med demens blir en verklighet för allt fler personer, familjer och gemenskaper i Sverige, och därför är det nödvändigt att ställa frågan hur det är möjligt att leva ett bra liv med demens.

Gammalt par panna mot panna.
FOTO: LIGHTFIELD

Anledningen är demografisk: vi lever allt längre och blir äldre och därmed ökar antalet personer som lever med demens. Den biomedicinska modellen av demens fokuserar på kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar för att kunna hantera sjukdomen och erbjuda medicinsk behandling. Detta program presenterar ett annorlunda perspektiv på demens: fokus är på vad människor med demens kan göra, och på den betydelse som sociala nätverk och omgivningen har för att öka social inkludering och deltagande. 

Utförligare beskrivning på projektets engelska sida.

 

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Professor Lars-Christer Hydén

Linköpings universitet

Medlemmar

Ali Reza Majlesi

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Ali Reza Majlesi