Stockholms universitet

Forskningsprojekt Att lyssna på andras känslor: neurala representationer av empati som härrör från emotionella röster

Projektet undersöker empati som uppstår av känsloladdade röster med hjälp av funktionell magnetresonanstomograf(fMRI), galvanisk hudrespons(GSR) och information om deltagarnas egna upplevelser.

Att lyssna på andras känslor
Ekazansk/Mostphotos

Att kunna känna empati är avgörande för sociala relationer. Tidigare forskning på empati har förslagit att vi människor delar andras känslor genom att bearbeta dem (åtminstone delvis) med hjälp av egna personliga, neurala representationer. I detta projekt ska vi undersöka om samma hypotes också är relevant för att förklara empati som uppstår från känslomässiga röster. Vi ska kombinera dataanalys av neural aktivitet i hjärnan (fMRI) och fysiologiska manifestationer av känslor (GSR) för att undersöka gemensamma neurala representationer associerade med uppfattad upplevelse av empati i förhållande till emotionella röster. Resultaten ska bidra till en bättre förståelse för empati och huruvida förmågan att spegla andra underlättas av de förmodade spegel-neuroområdena i hjärnan.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Gláucia Laís Salomão

Forskare

Institutionen för lingvistik
Gláucia Laís Salomão

Medlemmar

Örjan de Manzano

Max Planck Institute for Empirical Aesthetics

Nyheter