Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Barns strategier för att hantera cancer: En videoetnografi om lek, fantasi och coping

Ett centralt begrepp i det planerade arbetet är ’imaginal coping’ som Clark (2003) definierar som användandet av fantasi för att förvandla sjukdomslidandet. Det syftar på psykologiska processer där barn i det dagliga livet använder sig av stor uppfinningsrikedom, lek och fantasi för att bemästra stressfula omständigheter.

Det involverar ofta social interaktion på det ena eller andra sättet. Hur olika vuxna (föräldrar, sköterskor, lärare, lekterapeuter, sjukhusclowner) spelar roll för barns lek, fantasi och coping är en del av detta.

Lek, fantasi och coping utgör viktiga aspekter av allt vårdarbete med barn. När det gäller barn med cancer handlar det ofta om långa behandlingsförlopp med många aktörer involverade: läkare, lekterapeuter med flera som alla kan spela roll för barnets egna möjligheter att använda sig av lek, fantasi och coping. Det är då intressant att dokumentera hur olika kategorier i vården stöttar, faciliterar och initierar barns imaginal coping.

Projektbeskrivning

Camilla Rindstedt, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Camilla Rindstedt, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Det planerade arbetet utgör en fortsättning på ett videoetnografiskt fältarbete som ägt rum under ett år vid ett barnonkologiskt centra. Det viktigaste materialet från fält är det redan insamlade videoinspelade materialet som uppgår till 93 timmar. Materialet består även av omfattande fältanteckningar och intervjuer.

Några specifika frågeställningar:

Barn med kronisk sjukdom leker och skämtar för att bygga en världsbild (Clark 2003).

  • Hur använder sig barn av fantasi, lek och coping (imaginal coping) för att hantera kronisk sjukdom?
  • På vilket sätt stöttar olika kategorier av personal barnen i detta arbete? (läkare, sköterskor, lekterapeuter, clowner)
  • På vilket sätt stöttar föräldrarna barnen?
  • Vilka samspelsmönster utvecklas när det gäller lek och coping mellan barn och olika vuxna i flerpartsmönster inom vården?

Det planerade arbetet kommer att tillföra mycket kunskap om hur vården ter sig utifrån barnens perspektiv. Vi vet mycket lite om hur det är att vara barn och drabbas av cancer.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Camilla Rindstedt

Universitetslektor, docent

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Camilla Rindstedt

Publikationer

Rindstedt, C. (2013). Children’s strategies to handle cancer: A video ethnography of imaginal coping