Stockholms universitet

Forskningsprojekt Bubblor i det tidiga universum – återjoniseringens historia

Sedan universum bildades under Big Bang har det genomgått ett antal storskaliga fasövergångar.

timeline universe
Thel image shows the timeline running from the Big Bang on the right, towards the present on the left. In the middle is the Reionization Period where the initial bubbles caused the cosmic dawn. Image Credit: NASA/STScI.

Den senaste av dessa övergångar är känd som den kosmisk återjonisering, under vilken den överväldigande majoriteten av den intergalaktisk materian (mest vätgas) omvandlades från ett kallt, neutralt tillstånd till ett varmt, joniserat medium.

 

Läs mer på vår engelska sida.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Matthew Hayes

Universitetslektor

Institutionen för astronomi
trv

Medlemmar

Matthew Hayes

Universitetslektor

Institutionen för astronomi
trv

Alexandra Le Reste

Gästforskare

Institutionen för astronomi
alr_profile_picture

Axel Runnholm

Postdoktor

Institutionen för astronomi
AxelRunnholm

Thøger Emil Juul Rivera-Thorsen

Postdoktor

Institutionen för astronomi