Stockholms universitet

Forskningsprojekt Effekter av Internet-baserad multimodal emotionsigenkänningsträning (iMERAT) på sociala färdigheter

Kan iMERAT förbättra förmågan att känna igen känslor (visuellt, auditivt och multimodalt) hos ungdomar med och utan autism?

Laptop i motljus. Foto: Licens enligt CC BY-ND.

Påverkar iMERAT-träningen deltagarnas sociala färdigheter? Påverkas hjärnans aktivitet efter iMERAT hos ungdomar med och utan autism-diagnos, och skiljer sig effekterna åt mellan grupperna? Dessa är frågor som vi vill svara på med detta forskningsprojekt, med den fulla titeln "Effekter av Internet-baserad multimodal emotionsigenkänningsträning (iMERAT) på sociala färdigheter hos ungdomar med och utan autism".

Läs mer om projektet under rubriken Projektbeskrivning.

Mer information för dig som är intresserad av att delta

Projektbeskrivning

Personer med autism har ofta svårigheter med social kommunikation, något som kan leda till omfattande konsekvenser i deras vardag. Svårigheter i social kommunikation inkluderar bland annat att kunna känna igen ansiktsuttryck och en bristande förmåga till att reglera sina känslor.  Detta kan leda till hinder för att skapa och upprätthålla kamratrelationer, något som vidare kan kopplas till psykisk ohälsa såsom ångest och depression. Att förstå andras intentioner är väsentligt för att kunna undvika konflikter och för att kunna ge andra stöd. Svårigheter med emotionsigenkänning minskar möjligheten till detta och är ett vanligt område som undersöks vid personer som har en autismdiagnos. 

I detta projekt kommer vi därför att undersöka effekten av Internetbaserad multimodal emotionsigenkänningsträning (iMERAT) på sociala färdigheter hos ungdomar med autism och jämföra med ungdomar utan autism-diagnos samt undersöka om iMERAT är effektiv jämfört med placebo-träning.

Vidare är studiens syfte att undersöka mekanismerna bakom svårigheter med emotionsigenkänning hos ungdomar med och utan autismdiagnos. Detta avses åstadkommas genom att använda oss av fMRI med fokus på effekten av interventionen.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Nora Choque Olsson

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Nora Choque Olsson

Medlemmar

Petri Laukka

Professor

Psykologiska institutionen
Petri Laukka, porträtt. Foto: Niklas Björling.

Jan Bergström

Universitetslektor, föreståndare för Psykologiska kliniken, studierektor

Psykologiska institutionen
Jan Bergström Foto: Psykologiska institutionen/HD

Per Carlbring

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Psykologiska institutionen
Per Carlbring i U31

Lillian Döllinger

Doktorand

Psykologiska institutionen
2021 own

Håkan Fischer

Professor i Humanbiologisk psykologi

Psykologiska institutionen
Håkan Fischer Foto: Psykologiska institutionen/HD

Rasmus Lackell

Student

Psykologiska institutionen
Rasmus Lackell

Oliver Bergens

Student

Psykologiska institutionen
Oliver Bergens