Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Grön resiliens

Forskningsprojektet "Grön resiliens: Betydelsen av gröna & blå miljöer för psykisk hälsa och motståndskraft mot effekterna av COVID19-pandemin" syftar till att undersöka betydelsen av naturmiljöer under Covid-19 pandemin.

Syftet med projektet är att undersöka betydelsen av naturmiljöer under Covid-19 pandemin för olika aspekter av hälsa och välbefinnande, i olika samhällsgrupper med avseende på yrke och arbetssituation, samt socioekonomi. Syftet är även att undersöka förändringar i beteenden under pandemin.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Cecilia Stenfors

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
Cecilia Stenfors

Medlemmar

Linda Magnusson Hanson

Forskare

Psykologiska institutionen
 Linda Magnusson Hanson

Yannick Klein

Doktorand

Psykologiska institutionen
yk