Stockholms universitet

Forskningsprojekt Health Alliance for Digital Development & Action (HADDA)

Det här projektet undersöker hälsoinformationssystem i Somalia. Vi samlar information om vilka fungerande system som redan finns och identifierar stödbehov. Resultaten kommer att användas för att implementera ett enhetligt system för förbättrad mödra- och barnhälsovård.

Bild av fasaden på en förlossningsklinik i Puntland, Somalia. Foto: SIDRA Research Institute.
En förlossningsklinik i Puntland, Somalia. Foto: SIDRA Research Institute.

Projektet använder sig av deltagande forskningsmetoder för att vägleda integreringen av ett hälsoinformationssystem i Somalia. Det är uppdelat i flera faser.

Den första fasen fastställde basvärden för programmet. En behovsbedömning för att identifiera kapacitetsbehoven för mänskligt och tekniskt stöd genomfördes i de utvalda regionerna 2020–2021.

Den andra fasen har fokus på processutvärdering med systematisk uppföljning och utvärdering av design- och implementeringsprocesserna för det integrerade systemet på utvalda kliniker i tre somaliska regioner (Banaadir, Galmudug och Puntland). Denna fas kommer att anpassa en utförande- och reflektionscykel som ger kontinuerlig feedback till design- och implementeringsprocessen för stegvis förbättring av systemet och riskhanteringen.

I de senare stadierna av genomförandet kommer resultatutvärderingen att ge lärdomar kring effektiv implementering, användning och uppskalning av systemet i Somalia. Projektet bidrar därmed till utvecklingen av en hållbarhetsmodell för att integrera hälsoinformationssystem i Somalia och andra länder.

Projektet genomförs av SPIDER, ett centrum vid Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet, i samarbete med den somaliska forskningsorganisationen SIDRA och den tekniska partnern KasmoDev.

HADDA-projektet kombinerar forskning och genomförande. För att uppnå ett sammanhållet system, samarbetar HADDA nära med de federala och regionala hälsoministerierna för att utveckla ett system som kan användas både regionalt och federalt. SPIDER har även samarbeten och dialog med WHO, UNICEF, Folkhälsomyndigheten och Somali National Health Institute.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Muna Elmi

Projektansvarig

Institutionen för data- och systemvetenskap

Caroline Wamala Larsson

Stf föreståndare Spider

Institutionen för data- och systemvetenskap
Caroline Wamala Larsson

Edna Soomre

Programansvarig

Institutionen för data- och systemvetenskap
Edna Soomre

Medlemmar

Amina Jama

SIDRA

Ahmed Bile

SIDRA

Mohamed Ali

KasmoDev

Dennis Banga

KasmoDev

Mer om projektet

Detta projekt genomförs i samarbete med två somaliska partners: KasmoDev och SIDRA – Somali Institute for Development Research and Analysis.

KasmoDev är ett utvecklingskonsultföretag som arbetar med Human Resources Resolutions och direkt programleverans i länderna i östra Afrika och Afrikas horn. KasmoDev har kontor i Kenya, Etiopien och Somalia.

SIDRA är en privat, icke-vinstdrivande tankesmedja för forskning och policyanalys som arbetar för att tillhandahålla kvalitetsforskning och utvecklingstjänster i Somalia för att bidra till att uppnå landets utvecklingsprioriteringar. SIDRAs huvudkontor ligger i Garowe, huvudstaden i delstaten Puntland i Somalia.