Stockholms universitet

Forskningsprojekt Hubble-trubbel

Hur snabbt växer universum?

Mätningar av universums expansionsfart, Hubblekonstanten, ger olika resultat. Vi vill förstå varför. Förutom att
Hubblekonstanten bestämmer storleken och åldern på vårt observerbara universum kan en spännande förklaring till att vi får olika värden vara att vår modell av universum inte är komplett och att det finns ny fysik att upptäcka.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Medlemmar

Publikationer