Stockholms universitet

Forskningsprojekt INCIDENCE – promotINg Cyber-hygIene in eDucation through sEcuring distaNCe lEarning

INCIDENCE-projektet tacklar utmaningar inom den globala utbildningssektorn. De lösningar vi föreslår syftar till att ge både lärare och studenter ökad kunskap om säkerhet och cyberhygien, och stärka deras förmågor att hantera potentiella hot.

Zoom-möte och kaffekopp Foto: Chris Montgomery/Unsplash.
Foto: Chris Montgomery/Unsplash.

De senaste åren har covid-19-pandemin skapat utmaningar för den globala utbildningssektorn på flera nivåer. Många institutioner har snabbt fått ställa om till distansundervisning utan att ha varit riktigt beredda på det.

De distanslösningar som har tagits fram innebär ibland säkerhetsproblem för såväl studenter som lärare när känsliga personliga data ska hanteras. Även pedagogiken kan bli lidande. INCIDENCE-projektet undersöker de utmaningar som hänger ihop med digitalisering och distansundervisning, och kommer att föreslå ramverk, verktyg och best practice-tekniker för att möta dem.

Det här är ett EU-projekt som engagerar ett stort antal externa forskare från följande organisationer:
Massive Dynamic, Sverige
International Hellenic University, Grekland
University of Western Macedonia, Grekland
SIDROCO Holdings, Cypern

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Haralambos Mouratidis

Gästprofessor

Institutionen för data- och systemvetenskap