Stockholms universitet

Forskningsprojekt Komplexa kolbaserade molekyler och kluster: Laddningsutbyte, energiöverföring och molekylbildning

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur laddning och energi överförs och kemiska bindningar skapas när kolbaserade molekyler växelverkar med atomer och molekyler, och hur viktiga sådana processer är i t.ex. olika astrofysikaliska miljöer.

Projektmedlemmar