Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Kropp och relation - studier av kosmetisk kirurgi

Kosmetisk kirurgi är ett aktuellt fenomen som kan väcka många frågor kring kropp, identitet och relationer där beslutet att genomgå en kirurgisk bröstförstoring kan väcka oro över hur det tas emot och vilka konsekvenser som kan följa i relationer med familj och vänner.

Läkare mäter bröst på kvinna i behå.
FOTO: ANDREY POPOV

Studien utgår från ett feministiskt perspektiv där kvinnorna kan sägas vara utsatta i dubbel bemärkelse; de förhåller sig till samhälleliga förväntningar på kvinnors kroppar och samtidigt uttrycker de hur de riskerar att få negativa reaktioner på sitt beslut. 

Projektets övergripande syfte är att studera kroppslig förändring genom kosmetisk kirurgi. Delstudier som har genomförts är hur beslutet att genomgå bröstförstoring förväntas tas emot i nära relationer. En pågående delstudie fokuserar operationsberättelser. En planerad delstudie kommer att studera olika typer av kosmetiska operationers betydelse för upplevd kroppslighet. 
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Petra Roll Bennet

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Petra Roll Bennet

Publikationer