Stockholms universitet

Forskningsprojekt Kvantmaterial med anisotropiska, starkt korrelerade fermioner

Kvantmaterial är material med starkt korrelerade system av elektroner och spinn där ofta oväntad emergens framträder. I detta forskningsprojekt kommer vi experimentellt att studera kvantmaterial i system med anisotropa egenskaper.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Andreas Rydh

Universitetslektor, docent

Fysikum
Rydh

Medlemmar

Publikationer