Stockholms universitet

Forskningsprojekt Neurala mekanismer vid social reglering av rädsla hos barn och tonåringar

Majoriteten av alla vuxna som får en ångestdiagnos uppfyllde kriterierna för diagnosen redan under tonåren.

Wallenberg Academy Fellow Armita Golkar ska undersöka hur de neurala system som reglerar våra rädslor utvecklas i övergången från barndomen till tonåren och hur tonåringars känslighet för olika sociala signaler kan utnyttjas för att optimera deras rädsloreglering.

Vår risk att drabbas av ångest påverkas av vilka upplevelser vi har haft i situationer när vi har känt oss hotade. Om vi har lärt oss reglera våra känslor utvecklar vi en motståndskraft mot psykisk ohälsa. Har vi däremot inte utvecklat vår förmåga till känsloreglering ökar risken för rädslo- och ångestrelaterade sjukdomar.

Samtidigt som forskare vet detta, har de dålig kunskap om hur upplevelser i barndomen formar risken för att utveckla ångest under tonåren. Tonåren är en period under livet när de delar av hjärnan som reglerar våra känslor förändras väldigt mycket. Det är också en period när många utvecklar ångest.

Med hjälp av avancerade hjärnavbildningsmetoder ska dr Armita Golkar, studera hur de neurala system som reglerar våra rädslor utvecklas när barndomen går över till tonåren och hur dessa system påverkas av tidiga barndomsupplevelser. Hon ska också undersöka om tonåringars känslighet för olika sociala signaler kan utnyttjas för att optimera deras rädsloreglering. Det långsiktiga målet är att tonåringar ska kunna få en behandling som effektivare motverkar rädslo- och ångestrelaterade sjukdomar.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Armita Törngren Golkar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Armita Golkar. Foto: Ola Hedin

Medlemmar

Granit Kastrati

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Jessica Määttä

Projektkoordinator

Psykologiska institutionen
jema-23