Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Prevention för barn 6-12 år med missbrukande föräldrar

Prevention för barn 6-12 år med missbrukande föräldrar: En effektutvärdering av den mest använda preventiva insatsen - stödgruppsverksamheter

Prevention för barn
Illustration: Lumination/Mostphotos

Ungefär 20 % av samtliga barn och unga i Sverige växer upp med minst en förälder som missbrukar alkohol. Dessa barn och unga har en ökad risk för att inte bara utveckla eget missbruk/beroende utan också andra psykosociala problem.

Syftet med forskningsprojektet är att genomföra en effektutvärdering av den mest förekommande preventiva insatsen i Sverige, stödgruppsverksamheter som riktar sig till barn 6-12 år.

Projektbeskrivning

Ungefär 20 % av samtliga barn och unga i Sverige växer upp med minst en förälder som missbrukar alkohol. Dessa barn och unga har en ökad risk för att inte bara utveckla eget missbruk/beroende utan också andra psykosociala problem. Syftet med detta forskningsprojekt är att genomföra en effektutvärdering av den mest förekommande preventiva insatsen i Sverige, stödgruppsverksamheter som riktar sig till barn 6-12 år. Även potentiella förändringsmekanismer och vilka komponenter som bidrar mest till förändring kommer att undersökas.

Utvärderingen är kvasiexperimentell där interventionsgrupp jämförs med en kontrollgrupp. Interventionsgruppen deltar i strukturerade stödgrupper med utbildade ledare som innehåller mellan 15-23 träffar. Minst 200 barn från ungefär 34 stödgrupper rekryteras från Västra Götaland, Värmland, Gotland och Skåne. Kontrollgruppen består av motsvarande antal barn som erhåller "treatment as usual" (sedvanligt stöd) som rekryteras från socialtjänsten, skolor, samt ideella organisationer som arbetar med denna målgrupp. Mätningar sker före interventionen, efter interventionen samt 6 månader efter avslutad intervention. Utfallen som undersöks är kronisk stress, emotionella problem, hyperaktivitet/koncentrationsproblem samt normbrytande beteende. De förändringsmekanismer som undersöks är coping strategier, stärkt självförtroende samt socialt stöd.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet och två praktiknära aktörer Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland som organiserar utbildningar för stödgruppsledare i regionen. Projektet kommer inte bara att leda till en ökad förståelse om stödgruppsverksamheter för denna målgrupp fungerar men också hur de fungerar och därmed kunna bidra till att förbättra stödgruppsverksamheterna.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Peter Larm

Universitetslektor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Peter Larm

Medlemmar

Fabrizia Giannotta

Universitetslektor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Fabrizia Giannotta

Helén Olsson

Forskningsassistent

Institutionen för folkhälsovetenskap

Mats Ramstedt

Adjungerad professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Mats Ramstedt