Stockholms universitet

Forskningsprojekt Risker, vinster och kompromisser sent i arbetslivet

Projektet, med den fullständiga titeln "Risker, vinster och kompromisser sent i arbetslivet: Hur påverkas arbetsmiljön och levnadsstandarden av att lönearbeta efter pensionsåldern i USA och Sverige?", kommer att undersöka arbetsmiljön och finansiella konsekvenser av betalt arbete hos personer som har möjlighet att få ålderspension från staten.

Verkstad med äldre man med uppfällt svetsvisir. Foto: David Tett
Foto: David Tett

Det har blivit alltmer vanligt att seniorer jobbar trots att de har rätt att gå i pension. Vissa som jobbar skjuter upp ålderspension tills de blir äldre, medan andra tar ut sin ålderspension samtidigt som de jobbar. Att man har möjlighet att få pension kan förmodligen påverka arbetets kvalitet på flera sätt. Kanske bestämmer man sig för att minska kraven från jobbet genom att jobba deltid eller förhandla med chefen för att få bättre villkor. Emellertid kan åldersdiskriminering öka om det förväntas av omgivningen att man ska gå i pension, vilket möjligtvis medför en försämrad arbetskvalitet. Det är idag oklart hur arbetsmiljön utvecklas om man fortsätter att jobba under de åren man har rätt till ålderspension.

Det finns olika skäl till att fortsätta jobba när man kan ansöka om pension. Vissa får en bra pension men fortsätter trots det att jobba för tillfredsställelsen: man vill fortsätta vara aktiv och social och ser det som ett sätt att bidra till samhället. Andra inser att de kommer att få en låg pension. Då blir arbetsinkomst ett viktigt tillskott som höjer den sammanlagda inkomsten och därmed levnadsstandarden. Det finns dock få uppgifter om vad typiska deltidsjobb innebär för inkomst och levnadsstandard när man är äldre än pensionsåldern.

Projektbeskrivning

Projektet kommer att undersöka arbetsmiljön och finansiella konsekvenser av betalt arbete hos personer som har möjlighet att få ålderspension från staten.

Vi kommer att använda oss av data från två länder med olika samhällen: Sverige och USA.

Projektet syftar till att besvara flera frågor:

  1. Hur ändras arbetsmiljön när seniorer fortsätter att arbeta långt upp i åldern?
  2. När man har rätt till ålderspension påverkar det hur man själv värderar betydelsen av olika aspekter av sitt jobb, som till exempel avvägningen mellan lön, arbetstimmar och stress?
  3. Ser arbetsmiljön och sådana avvägningar annorlunda ut för seniorer som annars skulle leva på en väldigt låg pension?
  4. Hur mycket extra inkomst ger typiska typer av arbete som de äldsta på arbetsmarknaden har och vad skulle det ha för påverkan på levnadsstandarden?
  5. Finns det skillnader mellan Sverige och USA med avseende på arbetsmiljön och det ekonomiska skydd som ett jobb kan ge seniorer?

Projektet kommer att synliggöra seniorer som jobbar, särskilt seniorer som jobbar efter pensionsåldern. Det kommer att generera ny kunskap som kan bidra till att stödja seniorer som vill fortsätta att vara kvar på arbetsmarknaden, samt öka kunskap om faktorer och processer som kan leda till en försämring eller förbättring av arbetsmiljön. Projektet kommer även att tydliggöra betydelsen av att jobba på ålderns höst för individers privata ekonomi och levnadsstandard.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Loretta Platts

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Loretta Platts Foto: Psykologiska institutionen/HD

Medlemmar

Kevin E. Cahill

PhD, forskningsekonom

Boston College

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund