Stockholms universitet

Forskningsprojekt Sömn i vardagen - relation till humör och prestation hos unga och äldre vuxna

Vilken betydelse har sömn för vårt välmående, våra tankar och vår prestationsförmåga i vardagen och finns det skillnader mellan unga och äldre vuxna? De här är de huvudfrågor som vi kommer att undersöka i detta projekt.

Sovande kvinna med kudde vid matsalsbord. Foto: Engin Akyurt från Pixabay.

Från tidigare forskning vet vi att en hel natt utan sömn har en del negativa konsekvenser som intressant nog verkar vara ännu tydligare för unga vuxna än för äldre vuxna. Dock vet vi betydligt mindre om hur mer vardagliga variationer i sömn påverkar välbefinnande och prestationsförmåga och än mindre om huruvida det finns några åldersskillnader gällande detta. Det här projektet kommer att bidra till en bättre förståelse av hur sömn varierar från dag till dag samt hur dessa variationer påverkar välbefinnande och prestationsförmåga hos unga och äldre vuxna i det dagliga livet.

Under tre veckor kommer deltagarna att få besvara frågor om sin sömn, sina tankar och sitt humör samt göra korta tester via en mobilapp. Deltagarna kommer även att bära aktigrafer (rörelsemätare) för att vi ska få en uppskattning av deras sömn.

Information för intresserade och aktiva studiedeltagare

För dig som är intresserad av att delta

För dig som deltar i studien

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Johanna Schwarz

Forskare

Psykologiska institutionen
JS web

Medlemmar

Malin Freidle

Postdoktor

Psykologiska institutionen
Malin Freidle profilbild

Lars Göran Kecklund

Professor, st f prefekt

Psykologiska institutionen
Göran Kecklund

Wessel van Leeuwen

Forskningsassistent

Psykologiska institutionen
Wessel van Leeuwen

Torbjörn Åkerstedt

Professor emeritus

Psykologiska institutionen