Stockholms universitet

Forskningsprojekt Social reglering av stress och rädsla

Trots att människan har förmågan att anpassa sig väl vid trauma, motgång, och pågående stressfaktorer i livet, kommer många individer att utveckla stress- och ångestrelaterade sjukdomar som en konsekvens av dessa livserfarenheter.

Positiva interaktioner med andra människor och socialt stöd utgör en central komponent både i hanteringen av stress och vid återhämtning efter negativa erfarenheter.

Projektets huvudsakliga syfte är att studera hur sociala interaktioner dämpar reaktioner på stress och negativa erfarenheter genom att beskriva de psykologiska och biologiska mekanismer som är involverade i social reglering av stress och rädsla. Projektet utgår från beteendeexperiment, där social reglering under såväl stress som hot studeras i dyadiska interaktioner mellan individer.

Genom att integrera kunskap om de skyddande effekterna av social interaktion med kunskap om hur vi lär oss från andra genom social inlärning kommer denna forskning ge ökad förståelse för hur dessa sociala processer kan bidra till att dämpa reaktioner på negativa erfarenheter och stress.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Armita Törngren Golkar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Armita Golkar. Foto: Ola Hedin

Medlemmar

Marieke Bos

Assistant Professor

Leiden University
Marieke Bos, Leiden University

Granit Kastrati

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Jessica Määttä

Projektkoordinator

Psykologiska institutionen
jema-23