Stockholms universitet

Forskningsprojekt Spelproblem och psykisk samsjuklighet - en fråga om kön och socio-ekonomisk status?

Att samtidigt med spelproblem kämpa med ångest, depression eller alkoholproblem är vanligt. Ibland kommer samsjukligheten som en följd av spelproblemen och ibland kan spelandet vara ett sätt att hantera ångest eller depression.

Projektet handlar om spelproblem och psykiatrisk samsjuklighet. Att samtidigt med spelproblem kämpa med ångest, depression eller alkoholproblem är vanligt. Ibland kommer samsjukligheten som en följd av spelproblemen och ibland kan spelandet vara ett sätt att hantera ångest eller depression. Det verkar också som att det ser olika ut för kvinnor och män. Vissa studier visar att samsjukligheten är högre hos kvinnor, och att kvinnor med spelproblem dessutom i högre utsträckning än män försöker att ta sitt liv.

Projektbeskrivning

Projektet handlar om spelproblem och psykiatrisk samsjuklighet. Att samtidigt med spelproblem kämpa med ångest, depression eller alkoholproblem är vanligt. Ibland kommer samsjukligheten som en följd av spelproblemen och ibland kan spelandet vara ett sätt att hantera ångest eller depression. Det verkar också som att det ser olika ut för kvinnor och män. Vissa studier visar att samsjukligheten är högre hos kvinnor, och att kvinnor med spelproblem dessutom i högre utsträckning än män försöker att ta sitt liv.

Det finns också forskning som visar att sambandet mellan spelproblem och psykiatrisk samsjuklighet kan skilja sig åt beroende på individens socio-ekonomiska förutsättningar. Sambandet mellan spelproblem och psykiatrisk samsjuklighet skiljer sig alltså åt beroendet på kön och social status, och dessa skillnader är fokus för detta projekt.

Det här kommer projektet att bidra till

Att öka kunskapen om samsjuklighet med spelproblem och hur detta skiljer sig åt mellan individer, beroende på kön och socio-ekonomisk status, är viktigt för att kunna utveckla bra behandling. Det är också viktigt för att kunna uppmärksamma och rikta rätt insatser till rätt personer. Om vårdgivare känner till sambandet och vilka som är i riskzonen kan de vara mer uppmärksamma när det behövs.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Kristina Sundqvist

Forskare

Psykologiska institutionen
Bild från Jessica

Medlemmar

Peter Wennberg

Stf prefekt, Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Peter Wennberg