Stockholms universitet

Forskningsprojekt Svarta hål från kärnkollaps-supernovor

Svarta hål bildas djupt inuti döende massiva stjärnor och utgör en speciell utveckling bort från den gängse bilden där stjärnan exploderar och efterlämnar en neutronstjärna. Att undersöka och beskriva dessa speciella processer och bildningsvägarna för svarta hål är en avgörande länk mellan vår förståelse av stjärnutveckling och gravitationsvågastrofysiken.

Numerical simulation of a supernova
Numerical simulation of a supernova. Credit: E. O'Connor/K.-C. Pan (YT Project)

Läs mer på vår engelska sida.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Evan Patrick O'Connor

Universitetslektor

Institutionen för astronomi
Evan O'Connor

Medlemmar

Haakon Andresen

Postdoktor

Institutionen för astronomi

Oliver Eggenberger Andersen

Doktorand

Institutionen för astronomi

Evan Patrick O'Connor

Universitetslektor

Institutionen för astronomi
Evan O'Connor

Liubov Kovalenko

Doktorand

Institutionen för astronomi

Publikationer