Stockholms universitet

Forskningsprojekt Tradisjon, innovasjon og pragmatisme - maritim teknologi i Viken

Tradisjon, innovasjon og pragmatisme. Sosiale perspektiver på drivkreftene bak endringer i maritim teknologi i Viken (AD1050-1700).

Kan håndverk og teknikk knyttet til bygging av skip og båter fungere som kilde til å forstå sosiale dynamikker og samfunnsendringer? Dette er ett av de sentrale spørsmålene som stilles i prosjektet. Avhandlingen tar for seg perioden 1050-1700. 

 

Projektbeskrivning

Prosjektet har arbeidstittelen Tradisjon, innovasjon og pragmatisme. Sosiale perspektiver på drivkreftene bak endringer i maritim teknologi i Viken (AD1050-1700). 
 
I avhandlingen diskuteres tekniske endringer i båtbyggingen fra tidlig middelalder til cirka 1700. Skriftlige kilder kombinert med arkeologiske funn bidrar med informasjon om bygging av større skip knyttet til kongemakt og samfunnselite. Når det gjelder småbåtbyggeriet, mindre handelsskip og bruksbåter, er de skriftlige kildene sparsomme. Dette gjør de arkeologiske kildene til emnet viktige, men gir også et annet og materielt utgangspunkt for diskusjon. En stadig voksende arkeologisk empiri dokumenteres og diskuteres i avhandlingen, og det legges vekt på å fremheve den store variasjonen i materialet. Det empiriske utgangspunktet er området Viken, som omfatter Oslofjord og Agder på norsk side, og som historisk også omfatter Båhuslen i Sverige. I perioden gjennomgår båtbyggingen store endringer, som blant annet kan knyttes til introduksjon av markedsøkonomi og handel, urbanisering, internasjonalisering samt konsolidering av nasjonalstaten. Det er et mål for avhandlingen å forstå disse endringene i lys av sosiale prosesser og kunnskapsoverføring. Håndverket som praksis står sentralt, sammen med sosiale dynamikker som skaper, driver eller begrenser endringer gjennom bygging og bruk av båter. 
 

Projektmedlemmar

Medlemmar

Tori Falck

Arkeologi
Tori Falck