Stockholms universitet

Öppen föreläsning på ABF-huset: Folkligt motstånd och den tidigmoderna svenska staten

Föreläsning

Datum: måndag 26 februari 2024

Tid: 18.30 – 19.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Dan Johansson föreläser på temat "Folkligt motstånd och den tidigmoderna svenska staten".

Målning föreställandes 1500-talskung på häst som välkomnas utanför stadsport
Målning av Johan Gustav Sandberg ca 1830, Uppsala Katedral. Foto: Szilas via Wikimedia Commons

När Gustav Vasa och hans efterföljare byggde ut den svenska statsapparaten under 1500- och 1600-talen ökade statsmaktens uttag av skatter och arbetstjänster. Bland annat skapades en stark krigsmakt med en modern örlogsflotta. Detta skedde inte utan motstånd från de bönder som betalade skatterna och utförde arbetet med upprustningen.
   Hur såg motståndet ut och hur påverkades örlogsflottan och staten av motståndet?

Dan Johansson är fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Han disputerade vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2023 på avhandlingen Makt och Motstånd. Bönderna, örlogsflottan och den svenska staten 1522–1640.

 

Sex mådagskvällar under våren, med start den 26 februari kl. 18:30, arrangerar Histioriska institutionen och ABF Stockholm öppna föreläsningar i historia på ABF-huset, Sveavägen 41.

Se hela vårens program här