Stockholms universitet

Öppet seminarium om fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag

Seminarium

Datum: torsdag 15 september 2022

Tid: 14.00 – 17.00

Plats: Auditoriet, Institutionen för kultur och estetik, Manne Siegbahnhusen, Hus A, Frescativägen 24E

Ett nytt standardverk om fotografins historia i Sverige – Fotografihistorier. Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag – har kommit ut. Under denna eftermiddag presenterar sju av bokens medförfattare smakprov ur bokens kapitel. Obs! Seminariet är nu fullt.

Omslaget till boken Fotografihistorier. Bild på en man som sitter på en planka och sänker ner kärl.
Detalj av omslaget till Fotografihistorier.

Hitta hit

 

Program

14.00–14.15

Fotografihistorier – en introduktion
Anna Näslund Dahlgren, huvudredaktör, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

14.15–14.35

1800-talsfotot. Massmedium med förhinder
Lena Johannesson, professor emeritus i konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet

14.35–14.55

Mot en konstnärlig fotografi. Piktorialism och modernism
Anna Tellgren, fil.dr i konstvetenskap, intendent fotografi och forskningsledare vid Moderna Museet

14.55–15.15

Fotografin blir digital
Karin Wagner, professor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet

15.15–15.45

Kaffe
15.45–16.05

Fotografisk övervakning, kontroll och kartläggning
Louise Wolthers, fil.dr i konstvetenskap, forskningsledare och curator vid Hasselbladsstiftelsen

16.05–16.25

Från pressfotografi till bildjournalistik
Maria Nilsson, docent i journalistik vid Stockholms universitet

16.25–16.45

På kamerajakt i svensk natur
Cecilia Strandroth, fil.dr i konstvetenskap, lektor i Bildproduktion vid Högskolan Dalarna

16.45–17 Avslutning