Stockholms universitet logo, länk till startsida

AI och visuell kultur

Evenemang

Datum: onsdag 7 juni 2023

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Auditoriet, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Frescativägen 24E

I samband med utgivningen av den nya boken Computational Formalism: Art History and Machine Learning av Amanda Wasielewski hålls ett öppet seminarium om AI, konst och visuell kultur.

Omslaget till Computational Formalism: Art History and Machine Learning
Omslaget till Computational Formalism: Art History and Machine Learning

Användandet av artificiell intelligens (AI) för att skapa och analysera bilder har en enorm påverkan på såväl produktionen av konst och design som konst- och bildvetenskapliga studier. Vid denna release för monografin Computational Formalism: Art History and Machine Learning (MIT Press, 2023) deltar bokens författare Amanda Wasielewski samt två framträdande forskare som arbetar i gränslandet mellan datavetenskap och humaniora från Cambridge University och Universität Zürich. Samtida AI kan användas för automatiserad bildkategorisering, objektigenkänning, motividentifikation, och till och med att avslöja falska bilder. AI kan också användas, som till exempel i verktyg som DALL-E eller Stable Diffusion, för att skapa nya bilder baserat på text. Detta seminarium handlar om de många olika sätt som AI används för bilder och hur det påverkar våra metoder för studiet av konst och bilder generellt. Hur kan vi förstå AI och dess användning, både inom den akademiska forskningen och inom konst- och designvärlden.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det hålls på engelska.

 

Program

16.00-16.05 Introduktion, Prof. Anna Näslund Dahlgren, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
16.05-16.35

Computational Formalism: Art History and Machine Learning, bokpresentation
Dr. Amanda Wasielewski, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet / Institutionen för ABM, Uppsala universitet

16.40-17.10

Critical Machine Vision and Art History
Dr. Leonardo Impett, Cambridge Digital Humanities, Cambridge University

17.15-17.45

Towards Understanding the Canon of Latent Spaces
Dr. Eva Cetinic, Digital Visual Studies, Universität Zürich

17.50-18.15 Frågor, diskussion och slutord
 

Om Amanda Wasielewski

Amanda Wasielewski
Amanda Wasielewski. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Amanda Wasielewski avslutade nyligen en postdok vid Institutionen för kultur och estetik inom ramen för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Deltagande i det visuella kulturarvet. Boken är ett resultat av detta.

Hennes forskning fokuserar på den digitala teknologins påverkan på konst, arkitektur och kulturarvsinstitutioner. Hon disputerade vid CUNY Graduate Center i New York 2019 med avhandlingen Between the Cracks: From Squatting to Tactical Media Art in the Netherlands, 1979-1993.

Amanda Wasielewski är idag verksam vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet.

Läs mer om seminariedeltagarna på vår engelska sida