Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation i litteraturvetenskap: Peter Kostenniemi

Disputation

Datum: torsdag 9 juni 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Auditoriet, Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E, och online via Zoom - länk längre ner på sidan

Peter Kostenniemi lägger fram avhandlingen Hemsökt barndom. Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur.

Svartvit barnboksillustration med monster
Teckning av Hans Arnold.

Opponent: Nina Christensen, professor i litteraturvetenskap vid Institutet för kommunikation och kultur, Aarhus universitet.

Betygsnämnd: Thomas Götselius, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.
Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur vid Institutionen för kultur, språk och medier, Malmö universitet.
Malena Janson, universitetslektor i psykologi vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Handledare: Elina Druker, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Magnus Öhrn, och Maria Andersson docenter i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Ordförande: Ingemar Haag, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Disputationen äger rum i hybridform, länk i mötesverktyget Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66810213555

 

Om avhandlingen

Under 2000-talet har gotik blivit en betydande del av barn- och ungdomslitteraturen. Liksom gotiska romaner för vuxna står barnlitterär gotik i relation till sin samtids tankevärld och idéer. I sin avhandling Hemsökt barndom undersöker litteraturvetaren Peter Kostenniemi hur barnet gestaltas i gotisk barnlitteratur och hur det förhåller sig till samtida föreställningar om barndom. Med ett specifikt fokus på skandinavisk litteratur lyfter studien fram ett ofta förbigånget material. Genom nedslag i spökhistorier, zombielitteratur och andra gotiska subgenrer diskuteras hur texterna bildar en vrångspegel där bilder av barnet både reproduceras och ifrågasätts. Uppfattningar om barnets frihet, agens och kompetens bearbetas i de gotiska texterna samtidigt som normativ utveckling och relationer till vuxenvärlden problematiseras. Bilderna av barnet som framträder präglas av gotikens karaktäristiska ambivalens, vilket synliggör en dragkamp mellan olika, stundtals motstridiga idéer om vad som kännetecknar barndom under 2000-talet.

Peter Kostenniemi
Peter Kostenniemi. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Här kan du läsa om Peter Kostenniemis forskning

Tidigare publikationer av Peter Kostenniemi