Stockholms universitet

IR-seminariet: Att rädda världen. 1970-talets SALT-förhandlingar

Seminarium

Datum: onsdag 16 november 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Gula villan, Svante Arrhenius väg 33

Arvid Schors, Universität zu Köln, presenterar på seminariet i de internationella relationernas historia.

Seminariet hålls på engelska. Den engelska titeln är: "Saving the World: The SALT Negotiations of the 1970s".

 

Om seminarierna i de internationella relationernas historia

Seminarieserien organiseras av Hans Blix Centrum för de internationella relationernas historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Sammankallende är Aryo Makko.

Läs mer om Hans Blix Centrum här.