Stockholms universitet

Tidigmoderna seminariet: Ordering by Fasting

Seminarium

Datum: onsdag 9 oktober 2024

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Historiska institutionen, rum D900

Iryna Klymenko (München) presenterar sin forskning under rubriken "Ordering by Fasting: Confession, Consumption, and Religious Coexistence in Europe around 1600"

Tidigmoderna seminariet anordnas vid Historiska institutionen varje termin. Sammankallande är Per Anton Runesson.

Seminariet kan även följas via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/my/tidigmodernt