Stockholms universitet

Välkommen till AES Forskardag 2022

Evenemang

Datum: torsdag 13 januari 2022

Tid: 12.00 – 17.00

Plats: Aula Magna, Frescativägen 6 eller via länk

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjuder in till samtal om aktuell forskning torsdagen den 13 januari 2022. Vi välkomnar dig till ett innehållsrikt möte med flera intressanta presentationer, tid till frågor och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Välkommen!

Program


Delta på AES Forskardag 2022 via följande länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69934448248

 

12.00 - 13.00 Drop-in-lunch i Aula Magna
13.00 - 14.30
•    Introduktion, Maria Mårtensson, professor och Eva Wittbom, föreståndare för AES och dagens moderator
•    Ingen reklam tack – om myndigheternas kommunikation, Charlotta Eriksson, verksam i Finansdepartementet
•    Att leda komplexa uppdrag, Susanna Alexius, docent i företagsekonomi på Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

14.30 - 15.00 Kaffepaus

15.00 - 16.30
•    Internrevision i statliga myndigheter, Gunilla Eklöv Alander, ekon.dr
•    Digitalisering och datadriven analys i myndigheters styrning, Andreas Sundström, fil.dr och Fredrik Svärdsten, fil.dr
•    Styrningens konsekvenser för värdeskapande, Linda Höglund, docent
16.30 Avslutning och fortsatta samtal över lite att äta och dricka.