Mobile Life VINN Excellence Centre vid Stockholms universitet bildades 2007 genom en tioårig finansiering från Vinnova.  VINN Excellence Center är en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet samt lärosäten, forskningsinstitut och andra forskningsorganisationer.  Förutom Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och forskningsinstitutet SICS RISE stod även flera företagspartners bakom ansökan. Genom åren har antalet företag inom samarbetet ökat, bland dessa finns Ericsson, Microsoft Research, Ikea och ABB.

Fokus för forskningen har legat på det som kallas mobila tjänster. Konsumentperspektivet har även varit viktigt; vilka behov ser vi som användare och vilka möjligheter skapas med tekniken? Runt 30 personer har arbetat inom Mobile Life. Forskningen har varit tvärvetenskaplig med bland annat data- och systemvetare, sociologer, psykologer, interaktionsdesigners, spelutvecklare, modevetare och dansvetare.

– Vi talar om lekfullhet, glädje och det goda livet. Viktigt är att sätta människan i centrum. Den synen tror jag vi lyckats överföra även till samarbetspartners som Ericsson, säger Maria Holm som är biträdande föreståndare för Mobile Life.

Sakernas internet

Begreppet Sakernas internet (Internet of things)* är ett bra exempel på en utveckling forskarna sett komma och som fått stort genombrott. Från att för tio år sedan varit ett begrepp nästan enbart i forskarkretsar är sensorer och fjärrstyrning av apparater i våra hem och prylar allmänt utbrett idag.

Forskningen vid centret kan delas in i fyra block. Det första området är videoteknik, se artikeln om Oskar Juhlin. Appar, och möjligheterna att bygga ihop olika tjänster, är ett annat stort område.  Ett tredje område är spel av olika slag. År 2007 pågick utveckling av en app som kallades Columbus. Idén och tekniken påminner starkt om det som Nintendo senare utvecklade till Pokemon Go. Flera spelidéer har kommersialiserats av forskare vid centret. Slutligen rör det sig om teknik som appliceras på våra kroppar. Genom att ha sensorer direkt på kroppen eller på kläder eller armband går det att mäta till exempel puls och andning. Utifrån denna information går det att diagnosticera till exempel hur stressad du är och ge råd om hur du kan koppla av.

Forskningen fortsätter

Maria Holm berättar om hur forskarvärlden och näringslivet arbetar med olika tidshorisonter. Forskningsprocessen gör att resultat är att vänta först om flera år medan företag snabbt vill få ut nya produkter på marknaden.  Inom Mobile Life har funnits en vilja att lyssna till varandra och dessa två synsätt har kunnat förenas. Resultatet har blivit vetenskapliga publiceringar, utvecklingsprojekt hos företag och kommersialisering av flera forskningsresultat.

Inför att den tioåriga finansieringen skulle ta slut ansökte Mobile Life om fortsatt finansiering från Vinnova. Beskedet var dock negativt för Mobile Life, liksom för de flesta andra excellenscentra. Centrumbildningen i Kista avvecklas nu och den 31 mars blir avslutningskonferens som ska presentera forskning och samarbeten framöver. Forskargrupperna vid Mobile Life har dock fortsatt finansieringen och förs nu över till DSV, KTH och SICS.

*Sakernas internet är när föremål som hushållsapparater, kläder och byggnader förses med inbyggda sensorer, datorer och internetuppkoppling så att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och utbyta data.