Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarpar i socialt arbete har utsetts till hedersstipendiater

Marie Sallnäs och Tommy Lundström, båda forskare vid institutionen för socialt arbete, har utsetts till hedersstipendiater 2022. Bakom utnämningen står Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Varje år sedan 1982 delar Centralförbundet för socialt arbete ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet. I år beslutade CSA att utse Tommy Lundström och Marie Sallnäs till hedersstipendiater.

Marie forskar och undervisar i huvudsak om social barnavård. Speciellt frågor som rör placeringar av barn och unga utanför hemmet, vad gäller samhällsvårdens innehåll och utfall, men också barnavårdens historiska framväxt och organisering.

Tommy forskar och undervisar om bland annat social barnavård, evidensbaserat socialt arbete, institutionsvård för barn och unga, ADHD och socialt arbete samt det sociala arbetets organisering.

Motiveringen till utnämningen lyder:

"De har var för sig och tillsammans på ett förtjänstfullt sätt kommunicerat sin forskning både till forskarsamhället och det sociala arbetets praktik men även till allmänheten. Det har de gjort på ett sätt som är lätt att ta till sig för en bredare läsekrets.

De har i sin forskning dels utgått från ett socialpolitiskt perspektiv och visat hur barnavårdsproblem historiskt kopplats till klass, kön och etnicitet och hur fattigdom alltid varit en viktig förklaringsmodell.

Dels har de visat hur den sociala barnavården når djupt in i barns och föräldrars liv och i grunden påverkar deras livsförhållanden".

 

Grattis till utnämningen! Vad betyder den för er?

– Vi är förstås hedrade och glada och tackar CSA för priset. Vid prisutdelningen fick vi tillfälle att kort prata om förändringar på barnavårdsområdet, om forskning och undervisning vi bedrivit, men  också något om viktiga frågor för framtiden. Vi har bägge varit med länge och det är inte så dumt att ibland reflektera över det som hänt och hur man kan se på det, säger Marie Sallnäs.

Marie Sallnäs och Tommy Lundström
Foto: Stockholms universitet/Collage: CSA