Som grundläggande behörighet krävs att man har avlagt examen på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå eller på annat sätt i Sverige eller utomlands förvärvat motsvarande kunskaper.

Högskoleförordningen

Mer om detta finns att läsa hos till exempel Universitetskanslerämbetet och Universitets- och högskolerådet.

Doktorandhandboken

Övergripande information om antagning finns att läsa i Doktorandhandboken.

Fakultetsnämnden vid universitetet eller högskolan beslutar vilka bedömningsgrunder som ska gälla för prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Fakulteter vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns fyra fakulteter. Läs mer om antagning till forskarutbildning på fakulteternas webbplatser: