Forskargrupper

Vid Fysikum bedrivs forskning i såväl teoretisk som experimentell fysik. Forskningen är organiserad i sju forskningsavdelningar. Inom dessa avdelningar bedrivs forskningen oftast i projektform, ibland i samarbete mellan flera forskningsavdelningar vid Fysikum och ofta också i samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten och forskningsinstitut.

Vid Fysikum är vi positiva till områdes- och disciplinöverskridande forskning och forskningssamarbeten. Det märks bland annat genom några av de tvärvetenskapliga forskargrupper vid Stockholms universitet där våra forskare är, eller har varit, delaktiga.

Förutom nedanstående grupper bedrivs framgångsrik forskning inom ramen för olika institut, centra och andra former av forskargemenskaper som främjar forskningens kvalitet.