Hur ska vi undervisa kvantfysik?

Workshopen eller mini-konferensen “Quantum Foundations and Teaching” gick av stapeln 8–9 November på Djurönäset. Totalt 22 personer deltog, varav ungefär hälften var från Fysikum. På många sätt undervisar vi fortfarande kvantmekanik ungefär som teorin formulerades för snart hundra år sedan. Kanske är det andra idéer och begrepp som borde betonas mer idag?

Workshopen eller mini-konferensen “Quantum Foundations and Teaching” gick av stapeln 8–9 November på Djurönäset. Vi var totalt 22 personer, varav ungefär hälften var från Fysikum.

Sören Holst
Sören Holst, universitetslektor på Fysikum. Årets lärare 2021.

Utmaningar med undervisning av kvantmekanik

Utgångspunkten var den märkliga situation som råder beträffande kvantmekaniken: å ena sidan är teorin extremt grundläggande för all modern fysik, och kanske den av alla fysikens teorier som uppvisar bäst överensstämmelse med experiment; å andra sidan är det den teori där åsikterna går som mest isär om vad den egentligen säger om verkligheten!

Konferensens syfte var att diskutera hur denna märkliga situation inverkar på hur vi undervisar ämnet – eller hur den borde inverka! På många sätt undervisar vi fortfarande kvantmekanik ungefär som teorin formulerades för snart hundra år sedan. Kanske är det andra idéer och begrepp som borde betonas mer idag, såsom till exempel sammanflätning, icke-lokalitet och blandade tillstånd.

Jonas Larson
Jonas Larson är universitetslektor på Fysik och forskar i teoretisk kvantmekanik.

Tankeväckande workshop med fortsatta diskussioner

Det blev två dagar av livliga diskussioner. Eftersom de flesta deltagarna är involverade i undervisning av kvantfysik på något sätt, i olika roller och på olika nivåer, hoppas vi att konferensen kan ha bidragit till att väcka tankar och idéer om kursupplägg och kursinnehåll. Vi hoppas att diskussionen går vidare, såväl på Fysikum som på andra institutioner.

Konferensen finansierades av medel som Sören Holst fick för Årets lärare 2021, av Jonas Larsons VR-medel samt av Fysikums grundutbildning.

Mer information