Sören Holst undervisar fysik med kärlek

2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.

Sören Holst. Foto: Gunilla Häggström

Sören Holst firar 20-årsjubileum i år när det gäller undervisningen i Fysik. Han gick själv grundutbildningen på Fysikum och doktorerade därefter. Efter disputationen vikarierade han ett par terminer på Karlstads universitet innan han återvände till Fysikum. Båda föräldrarna är naturvetare inom biologi och kemi.
- Under utbildningen valde jag oftast bort moment som involverade mycket labbande eller alltför abstrakt matematik och kom att ägna mig åt teoretisk fysik. Nu arbetar jag deltid 70% och har fokus på undervisning. Min övriga tid går åt till att skriva böcker om relativitetsteori och vetenskapsfilosofi. Under några år var jag även redaktör för Fysikersamfundets årsbok Kosmos.

Din orienteringskurs i relativititetsteori är väldigt populär. Hur kommer det sig?

- Många har hört talas om relativitetsteori, men få har satt sig in i vad den egentligen innebär för vår världsbild. Så själva namnet på kursen tror jag attraherar många! Syftet med kursen är att presentera relativitetsteori med så lite matematik som möjligt, utan att för den sakens skull göra avkall på korrekthet och grundläggande förståelse. Studenterna som tar kursen brukar ha väldigt varierande åldrar och bakgrunder, vilket är roligt både för mig och för dem! I höst ges kursen på kvartsfart under kvällstid.

Vilka utmaningar finns med Kandidatprogrammet?
Sören menar att det är många som börjar på Kandidatprogrammet utan att riktigt veta vad de ger sig in på.
- Vi behöver bli bättre på att tydliggöra att programmen innehåller en hel del matematik, eftersom många har uppenbara problem med det när de börjar studera hos oss. Samtidigt  finns en spridd bild av att fysik är svårt, även om det nog inte är så mycket svårare än andra ämnen. Kanske kunde vi i högre utsträckning låta våra befintliga studenter informera blivande studenter.

Vilken pedagogik använder du för att undervisa med kärlek?
- Jag försöker sätta mig in i hur det är att inte kunna ämnet, och hur jag själv skulle vilja få det presenterat. Och så försöker jag se den enskilda studenten och hens behov och förutsättningar. En del förstår och då går det snabbt, medan andra är osäkra. Då är det viktigt att bena ut detaljerna och det är verkligen roligt när man ser att de har förstått. Det är målet!
Sören lägger ner mycket tid på utbildningen och tycker att det är givande att få göra det helhjärtat.

Vilken vision har du för undervisningen på Fysikum?
- Efter den här långa tiden med distansundervisning längtar jag efter att åter se studenterna på plats, och framför allt att de ska kunna ha mer  utbyte av varandra. Jag tror vi skulle kunna tänka mer kreativt kring våra sociala utrymmen och studierum. Kanske så att studenterna kunde utnyttja dem både på dag- och kvällstid, ute och inne, med fikamöjligheter och annat. Jag tror att vi ofta underskattar den roll studenterna spelar för varandra. Om vi kunde skapa annorlunda miljöer skulle det kunna öka såväl motivation som lärande hos studenterna.

Mer information