Examen

När du avslutar dina fysikstudier kan du ansöka om examen - en examen som öppnar många möjligheter. Efterfrågan finns inom såväl näringslivet som myndigheter. Så ta ut ditt exemensbevis och låt framtiden börja!

Installations- och promotionshögtid i Stockholms Stadshus 27 september 2019. Rektor Astrid Söderberg
Installations- och promotionshögtid i Stockholms Stadshus. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

 

För att ta ut en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. Ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler.

Examina är indelade i tre nivåer: grundnivå (kandidatexamen), avancerad nivå (masterexamen) samt forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen). Fullständig information om de allmänna reglerna för examen finns på universitetets sidor.

För att ta ut en examen på ett universitet är det tre krav som måste vara uppfyllda:

  1. du måste ha läst ett visst totalt antal högskolepoäng (hp)
  2. du måste ha läst tillräckligt mycket i ett ämne, det så kallade huvudämnet
  3. du skall ha gjort ett examensarbete

För varje examen finns en examensbeskrivning som säger vilka kurser som måste ingå i examen. Vad som gäller för de olika examina inom fysik kan man hitta på Stockholms universitets sidor om examensbeskrivningar.

Du måste själv ansöka om examen. Du hittar mer information om hur du ansöker här.

 

Kandidatexamen

För en kandidatexamen i fysik krävs studier om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom fysik. Därutöver krävs minst 60 hp i matematik. Ett självständigt arbete i fysik om minst 15 hp måste också ingå. Du kan hitta information om vilka kurser som krävs i den lokala examensbeskrivningen.

Om du läser vårt kandidatprogram i fysik eller Sjukhusfysikerprogrammet så är du garanterad att uppfylla examensmålen efter tre års studier.

Läs mer om kandidatprogramet i fysik

Läs mer om Sjukhusfysikerprogrammet

 

Masterexamen

För en masterexamen krävs studier om totalt 120 hp, varav minst 60 hp i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp. På Fysikum kan du få en masterexamen inom fyra olika huvudområden: beräkningsfysik, fysik, medicinsk strålningsfysik och teoretisk fysik. De specifika kraven för respektive huvudområde kan du se i de lokala examensbeskrivningarna.

Genom att följa något av våra masterprogram uppfyller du automatiskt kraven efter två års studier. Läs mer om våra masterprogram nedan:

Masterprogrammet i fysik

Masterprogrammet i teoretisk fysik

Masterprogrammet i beräkningsfysik

Masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik

 

 

Sjukhusfysikerexamen

Sjukhusfysikerexamen är en yrkesexamen som omfattar 300 hp, varav 180 hp inom huvudområdet medicinsk strålningsfysik (inklusive ett självständigt arbete om 30 hp). Efter att ha fått en sjukhusfysikerexamen kan du ansöka om legitimation som sjukhusfysiker hos Socialstyrelsen. Legitimationen är ett krav för att arbeta som sjukhusfysiker inom svensk sjukvård.

Innan du kan få en sjukhusfysikerexamen måste du vara antagen till Sjukhusfysikerprogrammet. Antingen kan du gå hela programmet hos oss, eller ansöka om att bli antagen till senare del (läs mer här). Detta ställer vissa ytterligare krav, t.ex. måste du ha behörighet i svenska (motsvarande Svenska 3). 

Läser du hela Sjukhusfysikerprogrammet uppfyller du kraven för tre examina: kandidatexamen i fysik, masterexamen i medicinsk strålningsfysik samt sjukhusfysikerexamen.

Läs mer om Sjukhusfysikerprogrammet

 

Examen på forskarnivå

Det finns två examen på forskarnivå, licentiat och doktor. En utbildning på forskarnivå består både av en kursdel och ett avhandlingsarbete inom ett forskningsprojekt. En doktorsexamen motsvarar 240 hp, varav 60 hp kurser, och avslutas med ett offentligt försvar av avhandligen. En licentiatexamen motsvarar halvtid i utbildningen, d.v.s. 120 hp, varav 30 hp kurser.

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Fysikum

 

Alumn

Har du studerat på Fysikum? Då är du en fysikalumn!

Gå med i Fysikums alumnnätverk och få information om seminarier, alumnträffar, samverkansprojekt och annat som kan vara av intresse.

Gå med i Fysikums alumnnätverk

Fysilums alumnsida

Stockholms universitet har även ett centralt alumnnätverk. Det är till för alla som studerat på vårt universitet, oavsett ämne. Även här kan du ta del av spännande event och samverkansprojekt. Läs mer nedan.

Alum

 

Kontakt


 

 

Studentexpeditionen

På Studentexpeditionen kan du som student eller blivande student få information och hjälp med frågor som rör studier på Fysikum. Här kan du anmäla dig till tentamina, göra omregistreringar på en kurs, få underskrivna LADOK-intyg och registreringsbevis samt kvittera ut passerkort. Det är också hit du ska vända dig om du gör avbrott på en kurs eller vill anmäla studieavbrott från ett program. På Studentexpeditionen hämtar du också återlämnade laborationsrapporter och tentor samt köper kompendier. Gamla tentamensskrivningar och lösningar finns att låna på expeditionen för kopiering.

Studentexpeditionen
På denna sida