Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Utbildning

Utbildning

Utbildningen inom Humanvetenskapliga området bedrivs vid institutionerna inom de tre fakulteterna:

Lärarutbildningarna inom Humanvetenskapliga området ges av flera olika institutioner. Samlad information om lärarutbildningarna finns på Lärarutbildningsportalen.

 

 

Studenter som studerar

Ansök om stöd till fakultetsöverskridande utbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap ger stöd till fakultetsöverskridande utbildning – sista ansökningsdag är den 22 oktober.

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - seminarieserie inom forskarutbildningen

Utbildningen är ett led i att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Kontakt

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.

Kontaktuppgifter till kansliets personal