Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Utbildning

Utbildning

Utbildningen inom Humanvetenskapliga området bedrivs vid institutionerna inom de tre fakulteterna:

Lärarutbildningarna inom Humanvetenskapliga området ges av flera olika institutioner. Samlad information om lärarutbildningarna finns på Lärarutbildningsportalen.

 

 

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - seminarieserie inom forskarutbildningen

Utbildningen är ett led i att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Universitet och Svenska Institut logotyp

Anordna kurser med fältstudier vid Medelhavet via USI

Vill du anordna en tvärvetenskaplig kurs med fältstudier vid Medelhavet? Humanvetenskapliga området erbjuder stöd för att utveckla kurser inom det nationella samarbetet Universitet och Svenska Institut i samverkan för internationalisering (USI).

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden