Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Utbildning

Utbildning

Utbildningen inom Humanvetenskapliga området bedrivs vid institutionerna inom de tre fakulteterna:

Lärarutbildningarna inom Humanvetenskapliga området ges av flera olika institutioner. Samlad information om lärarutbildningarna finns på Lärarutbildningsportalen.

 

 

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - seminarieserie inom forskarutbildningen

Utbildningen är ett led i att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden