Anslag tilldelat för forskning om ekonomiska aktiviteter i avlägsna och konfliktdrabbade regioner

Forskare vid IIES har tilldelats ett anslag om 7,6 MKr från Riksbankens Jubileumsfond.

Den globala fattigdomen blir alltmer förankrad i avlägsna och konfliktdrabbade landsbygdsområden. Avstånd och konflikter begränsar vår förmåga att spåra ekonomiska förhållanden och utvärdera vilka policyer som fungerar med traditionella datakällor.

"I tidigare pilotarbeten har vi visat att satellitbilder kan användas för att övervaka aktiviteten på landsbygdens marknadsplatser i realtid", säger Anna Tompsett och Tillmann von Carnap, två av forskarna i projektgruppen.

Projektet bygger på IIES doktorand Tillmann von Carnaps tidigare forskning och leds av Anna Tompsett och Jakob Svensson.

Datan som kommer att genereras genom projektet kommer att göra det möjligt för forskare att ta itu med en mängd intressanta och hittills obesvarade frågor, t.ex. hur snabbt återhämtar sig den ekonomiska aktiviteten efter konflikt, och vilka förhållanden är förknippade med snabbare återhämtning? Vilka investeringar på landsbygden leder till hållbar ekonomisk tillväxt, och hur sprids de? Var och hur länge undertrycktes den ekonomiska aktiviteten under coronapandemin? Hur påverkar extrema väderhändelser landsbygdens ekonomier?

Mer information på vår engelska sida

Läs om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds webb