Internationellt ekonomipris till Torsten Persson

Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi, tilldelas ett av världens främsta pris för ekonomer, BBVA Frontiers of Knowledge Award.

Torsten Persson

BBVA Frontiers of Knowledge Award tilldelas Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.  Han får priset tillsammans med Timothy Besley (London School of Economics and Political Science, LSE) och Guido Tabellini (Bocconi universitet) för att de ”kastat ljus över sambanden mellan den ekonomiska och politiska världen” och “transformerat området politisk ekonomi”.

Det nya forskningsfält som pristagarna har banat väg för betonar två centrala innovationer: att ge företräde till empirisk forskning och att utnyttja den moderna ekonomiska vetenskapens olika verktyg. Deras forskning utgör kärnan i ett helt nytt område – modern politisk ekonomi.

Utöver att försöka förstå det sociopolitiska sammanhanget för offentligt beslutsfattande, modellerar de resultatet av beteendet hos olika ‘aktörer’ (det vill säga medborgare, politiker och organisationer). Detta är centralpunkten för deras teoretiska ramverk, utifrån vilket de sedan utvecklar empiriska tester för att konfrontera teorierna med data.  

Torsten Persson är den första forskaren vid Stockholms universitet som får priset, vilket delas ut inom åtta olika fält. Han är också den första svensk som får det inom fältet ekonomi.

Det är en stor ära att få detta pris som sätter uppmärksamhet på mitt viktigaste forskningsfält.  Det är ett särskilt privilegium att dela priset med Tim Besley och Guido Tabellini, två av mina närmaste kollegor och bästa vänner inom professionen, säger Torsten Persson.

Prissumman är 400 000 euro och delas mellan de tre pristagarna.

Läs en längre version av artikeln på engelska.

Mer information finns även på BBVAs webb

Läs mer om Torsten Perssons forskning