Forskningsämnen

Forskare vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur är unika för deras tvärvetenskapliga angreppssätt där forskningen spänner över många humanistiska- och naturvetenskapliga discipliner.

Tidsspannet för våra forskare är stort och handlar om miljoner år, från djurens och människans äldsta tid till nutid, där utgångspunkt är de fysiska lämningarna och de materiella spår som de har lämnat efter sig. Med hjälp av dessa spår studeras djurens och människans livsvillkor och föreställningsvärld.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur är utsett till ett av Humanistiska fakultetens ledande forskningsområden. Våra forskare ligger i framkant både nationellt och internationellt genom deras många samarbeten över vetenskapsområden och med andra internationella forskarmiljöer. Inom institutionen finns två, för Sverige, unika arkeologiska forskningslaboratorier och två centra: Centrum för paleogenetik och Centrum för evolutionär kulturforskning.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde