Om oss

Institutionen för arkeologi och antikens kultur skapades genom en sammanslagning 2005 av Arkeologiska institutionen och Institutionen för antikens kultur och samhällsliv. Totalt består den nya institutionen av fem enheter och två centra, som var och en har en skiftande historia vid Stockholms universitet.

De fem enheterna och Centrum för evolutionär kulturforskning huserar i Wallenberglaboratoriet som ligger i området Lilla Frescati. 

Centrum för paleogenetik har sina lokaler i Arrheniushuset, Stora Frescati. 

Institutionen har ett 80-tal anställda professorer, forskare, lektorer, forskarstuderande och administratörer (student- och personalfrågor samt IT-relaterade frågor).

 

Undervisning

Studier kan bedrivas i de olika inriktningarna på grund- och avancerad nivå samt som forskarutbildning. Kurser på grund- och avancerad nivå kan studeras som fristående kurser men även inom ramen för institutionens kandidat- och masterprogram.

Kandidatprogrammet i arkeologi där studiegången antingen är arkeologi eller antikens kultur och samhällsliv samt Kandidatprogrammet i klassiska studier där huvudämnena är antikens kultur och samhällsliv, antik grekiska eller latin.

Masterprogrammet i arkeologi läses, med fyra inriktningar mot de olika ämnena (antikens kultur och samhällsiv, arkeologi, laborativ arkeologi och osteoarkeologi) som institutionen erbjuder.

Forskarutbildningen i ämnet arkeologi ges med inriktning mot någon av de fem ämnesområden som institutionen erbjuder.

Utbildning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur

 

Forskning

En mycket viktig del av verksamhet är forskningen, vilken antingen är internt eller externt finansierad. Institutionen för arkeologi och antikens kultur är utsedd till ledande forskningsområde och är därmed ett så kallat profilområde vid Stockholms universitet.

Mer information om institutionens forskningsprojekt och forskare som är aktiva hos oss hittar du under Forskning:

Forskning

 

Äldst är ämnet arkeologi, som tidigare hette ”jämförande fornkunskap”. Redan 1887–1893 höll Oscar Montelius föreläsningar i detta ämne vid Stockholms högskola. Som en egen disciplin etablerades ”jämförande fornkunskap” 1917, och dess förste professor var Nils Åberg (1940–1953).

Antikens kultur och samhällsliv betecknades tidigare ”klassisk fornkunskap och antik historia”. Detta ämne upprättades 1948, genom medel som insamlades för att fira 100-årsdagen av Victor Rydbergs födelse. Förste innehavaren av Victor Rydberg-professuren var Gösta Säflund (1948–1969).

Det osteologiska forskningslaboratoriet, numera Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, upprättades vid Ulriksdals slott 1967, delvis genom en kunglig donation. Den förste professorn var Nils-Gustaf Gejvall (1969–1977). Utbildning i osteologiämnet inleddes 1977.

Det arkeologiska forskningslaboratoriet etablerades 1976 i Greens villa. Dess första chef var Birgit Arrhenius, som var professor i laborativ arkeologi 1986–1998.

Numismatiska forskningsgruppen finansieras av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning. Den första professorn i ämnet var Brita Malmer (1979–1992), som först var placerad på Kungliga Myntkabinettet, men som från 1988 blev knuten till Stockholms universitet.

Centrum för paleogenetik bildades 2019 mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet, för att skapa ett gemensamt centrum för forskning kring förhistoriskt DNA.

 

Arkeologi och det omgivande samhället

Våra forskare och lärare förekommer flitigt i nyheter och media där de presenterar sina forskningsresultat, ger föredrag åt den intresserade allmänheten, medverkar i radioprogram m.m.

Nedan kan man se föredrag, lyssna på poddar eller radioprogram där våra forskare kommenterar allt från handelsplatsen Birka till brottningens antika historia och vara eller icke vara i de moderna olympiska spelen.

Arkeologiska undersökningar

Under maj månad gräver arkeologistudenter på platser inom Storstockholms regionen. Under våren 2019 grävde man i Jordbro och här berättar utgrävningsledaren Jan Apel om 2019 års utgrävning.

Under tre år (2009-2011) var man i Korsnäs och grävde. Här samanfattar Anders Carlsson de tre säsongerna resultat.

Studenter vid det Arkeologiska forskningslaboratoriet gräver även de under maj månad. 2016 års utgrävning ägde rum vid Påtåker I Sollentuna kommun. Här berättar utgrävningsledaren Sven Isaksson om de arkeologiska undersökningarna.

Professor i ostearkeologi Jan Storå berättar om utgrävningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsön (2014). Utgrävningarna vittnar om ett rikt djurliv under tusentals år.

Professor Kerstin Lidén och forskaren Andreas Viberg, båda vid det Arkeologiska forskningslaboratoriet, berättar om Arkeologi i Lappland (2011).

Atlasprojektet

Atlasprojektet är ett projekt om förhistoriens människor som leds av Anders Götherstöm och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet med stöd från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Europeiska forskningsrådet. Ett av resultaten som fått stor spridning är den krigargrav på Birka som alltid antagits innehålla en man, men visade sig innehålla en kvinna (2018).

Professor Anders Göthersröm intervjuvas om en nyfunnen grottmålning i Spanien som skapats av neandertalare. Se intervjuven här.

Anders Götherström kommenterar fynden av Homo Luzonensis på Filippinerna i efter fem (TV4).

Aktuellt sände den 26 maj ett reportage om Anders Götherstöms forskningsresa till Somaliland. Anders Götherstöm som arbetar med gammalt DNA (aDNA) är på jakt efter människans äldsta historia och förhoppningen är att de benen som fraktats till laboratoriet i Stockholms universitet är några av pusselbitarna till människans ursprung.

Birka och vikingatid

Stenarnas berättelse/Arkeologi för nördar 3, visar arkeologen och historikern Sigmund Oehrl sitt arbete med Gotlands bildstenar (2020).

En film producerad av Stockholms universitet för att visa vikingaforskningen utifrån Svarta jorden på Birka (2018). Lena Holmquist och Sven Kalmring berättar för Paul Parker (filmen är på engelska)

Under 2018 filmades även seminariegrävningen vid stadsvallen på Birka. Se Lena Holmquist och studenter berätta om den pågående utgrävningen.

Lena Holmquist, docent vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, som bland annat visar gravplundringar och igenvuxna gravfält på Birka (2015).

Det sensationella drakhuvudet som hittades på Birka under utgrävningar 2015 visas här av Lena HolmquistDrakfyndet rapporterades det även om på TV4.

Hur var det att leva i Stockholmstrakten under vikingatiden? Studenter från arkeologi och nordiska språk bygger grophus på Gunnes Gård, Upplandsväsby. Vår forskare Nanouschka Myrberg Burström medverkar i filmen (2011). Se filmen här!

Boksläpp

Boken Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse, fick i cornatider ha en digital och livesänd bokrelease. Professor Kerstin Lideén är en av författarna och deltog i en paneldiskussion om boken (18 november 2020). Evenemanget går att se på Naturhistoriska museets youtube-kanal.

Humanvetenskaplig miljöforskning

Humanvetenskaplig miljöforskning är en satsning på att samordna och utveckla humanvetenskapliga områdets humanistiska, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga miljöforskning. Docent Christina Fredengren en av fosrkarna som deltar från Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Här ser ni Christina Fredengrens och Cecilia Åsbergs bidrag  'Checking in with Deep Time: Intragenerational Justice and Care' i symposiet: Deterritorialising the Future: A symposium on heritage in, of and after the Anthropocene. Bidraget är det nionde i talarordningen (14 september 2018).

Se hennes föredrag From Source to sea. Deep Time – Deep waters: Thinking through millennial Sea Level Change, framfört på Bolin Centre for Climate Research,  december 2017.

Kult och religion

Susanne Berndt Ersöz, docent i antikens kultur och samhällsliv (april 2017), presenterade fresker från Gordion vid en konferens "The World of Phrygian Gordion, Royal City of Midas", i Penn Museum (Philadelphia). Lyssna till hennes bidrag “The Painted House at Gordion: Aspects of Architecture and Iconography” (hon är talare nr 2).

Anders Andrén, professor i arkeologi, talar om hur Tors hammare användes under förkristen tid (2015)

Professor Anders Andrén talar på bokmässan om sin bok "Tracing Old Norse Cosmology: The world tree, middle earth, and the sun in archeological perspectives" (2014). Se föredraget här.

Torun Zachrisson föreläser om förkristna spår vid Estuna Kyrka. Föredraget hölls vid ett seminarie om kultplatser anordnat av Stockholm läns museum 30-31 mars 2010.

Torun Zachrisson föreläser om spår av förkristna kultplatser vid Helgö, vid ett semniarie om kultplatser anordnat av Stockholm Läns museum 30-31 mars 2010. Förkristen kult på Helgö Del 1Del 2  Del 3 och del 4.

Kulturell evolution

Forskarna Magnus Enquist, Centrum för evolutionär kulturforskning, och Gunilla Eriksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet, talar om "varför är människan så annorlunda jämfört med djur?" (2018).

Magnus Enquist, professor vid Centrum för evolutinär kulturforskning talar om vad evolutinär kultur är och skillnaden mellan biologisk och kulturell evolution (2013). Lyssna och se filmen här.

Laborativ arkeologi

Föredrag om "Laborativ arkeologi" av Lena Holmquist, docent i laborativ arkeologi, vid Heritage-Science-Sverige (HSS) Forum i november 2018.

Numismatik

Professor i numismatik Jens-Christian Moesgaard berättar om vikingatida myntfynd i Hjälarp. En UR-produktion som sändes dörta gången nen 2 december 2020.

Osteoarkeologi

Under vetenskapsfestivalen i Göteborg (8 januari 2019) berättade postdoktor Sara Gummesson om de människorkranier som hittats i en sjö i Motala.

Forskaren och osteoarkeologen Anna Kjellström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, höll ett föredrag om heliga ben vid Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018. Se och lyssna till det intressanta och spännande föredraget.

Samtidsarkeologi

Professor Mats Burström har forskat om så kallade bilkyrkogårdar. Med anledning av detta blev han intervjuvad av SkroTv, se intervjuven här (2015).

Är samtidsarkeologi verkligen arkeologi? Och vad undersöker en samtidsarkeolog? Lyssna på professor Mats Burström intervju om samtidsarkeologi (2014).

Sandby borg

Här berättar Gunilla Eriksson, docent i laborativ arkeologi, om skelettfynden i Sandby borg (2018).

Seminarier

Onsdagen den 27 november häll professor Arne Jarrick sin avslutningsföreläsning inför förestående pensionering. Se Arnes föreläsning här: Vad jag ville, vad jag gjorde... men vad gör jag nu? 

1000 Ancient Genomes

Detta projekt leds av Mattias Jakobsson, Uppsala universitet men består även av Anders Götherström och Jan Storå. Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2018). En presentation av projektet hittar du här.

Vår forskarstudent Christos Economou föreläser på Institute of Molecular Biology & Biotechnology, Grekland, om  "Applications of ancient-DNA on Scandinavian archaeological material. Disease and migration in the past". Lyssna på föredraget.

Övrigt

I samband med Almedalsveckan 2017, debatterades "Varför ska vi lite på vetenskapen?". Professor Kerstin Lidén var en av de inbjudna forskarna.

Kulturell evolution

Docent Johan Lind, Centrum för evolutionär kulturforskning gästar podden Professor Magenta och diskuterar tillsammans med andra inbjudna gäster: Vad är mänskligt? Avsnittet spelades in 17 november 2018.

Kult och religion

Fredrik Fahlander gästar podden Arkeologi på rappen och talar om kristna begravningar i hedniska gravar. Lyssna här!

Mat och kokböcker

Sven Isaksson gästar Bildningspodden och talar om kokbokens historia tillsammans med etnologen och måltidshistoriken Richard Tellström. Skulle du våga pröva ett recept? Lyssna och laga!

Marinarkeologi

Niklas Eriksson, arkeolog och forskare, gästar sjöhistorisk podd och berättar om skeppet Riksäpplet som sjönk 1676. Ett skepp som aldrig varit försvunnet och därför aldrig hittats. Lyssna här!

Runstenar

Runstenar var vikingatidens minnesmärken, konstverk och reklampelare. Då var de en färgstark närvaro längs landsvägen eller på gården. Idag är de ovärderliga källor till fonrnordiskt liv. Lyssna på Bildningspodden om runstenar där vår forskare docent Torun Zachrisson som även är forskningschef på Upplandsmuseet medverkar tillsammans med Olof Sundqvist, professor i religoinshistoria vid Stockholms universitet, och Henrik Williams, runolog och  professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Arkeologiska metoder

Professor Kerstin Lidén och forskaren Gunilla Eriksson talar om fallgroparna med K-14-dateringar. Sändes på Vetenskapasradion Historia, Sveriges Radio, 8 augusti 2015.

Arkeologiska undersökningar

En kyrkogård från 1600-talet i Arjeplogs kommun håller på att spolas ner i Skellefteälven. Arkeologer från Norrbottens museum försöker hinna undersöka gravarna innan de försvinner. I samband med utgrävningarna har doktoranden Markus Fjellström tagit ben- och tandprover som visar att människorna som levde här hade höga blyhalter i kroppen. Lyssna på två program som Sameradion och SVT Sámpi producerat om projektet (programmen sändes måndagen den 16 december 2019, Sveriges Radio):

Fjällgravarna

Höga blyhalter

I takt med att glaciärer smälter i norra Sverige kommer det fram arkeologiska föremål som legat under isen. Professor Kertsin Lidén och forskarstuderande Markus Fjellström ingår i ett projekt där man samlar in föremålen. P4 Norbotten intervjuvade Markus Fjellström om arbete (22 september 2019). Inslaget sändes även den 23 september av Sameradion & SVT Sámpi.

Utgrävningar i Motalas stenåldersboplats har påträffat många olika fynd. I vetenskapsradion Historia kan du  bland annat lyssna till arkeologen Sven Isaksson som förklarar varför Motalaborna inte använde keramik för matlagning. Programmet sändes 25 april, 2013.

Antikens kultur och samhällsliv

Om "Troja; myt eller verklighet" talade Maria Lowe Fri om, som gäst i Morgonpasset i P3 (3 januari, 2015).

Lena Sjögren, docent i antikens kultur och samhällsliv, talar om brottningens betydelse i Grekland med anledning av att delar av den olympiska kommitteén vill utsesluta grenen från OS. Lyssna på: Nordegren & Epstein i P1, 14 februari, 2013.

Under några skälvande veckor diskuterades ämnet Antikens kultur och samhällsiv då Skolverket föreslagit att Antiken skulle tas bort från  kursplanen för grundskolan. Lena Sjögren ombads att göra en kommentar i Studio Ett den 26 september 2019.

Birka och vikinga tid

Docent Lena Holmquist vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur har uttalats sig om Birka vid flera tillfällen.

Världsarvet Birka hotat, 27 juni 2019, P4 Stockholm

Drakhuvudsymbol hittad på Birka, 16 maj 2015, Nyheter Ekot

Lyssna på vår forskare Torun Zachrisson och Kerstin Söderlund som tillsammans visar och talar bl.a. om spåren av vikingarnas Stockholm och platsen där vikingaskepp samlades inför vidare färd österut. Stockholm före Stockholm sändes den 6 april 2016 på Vetenskapsradion Historia, Sveriges Radio.

Vill du äta som en viking? Lyssna till Sven Isaksson som berättar om vikingatida mat samtidigt som matlagningsgillet Kompani Bastard fixar middag. Om du följer länken så får du inte bara ta del av Vetenskapsradions inspelning utan även ett recept på ölstuvad gös (avsnittet spelades in på Birka i samband med arkeologins dag 21 augusti 2003). Lyssna här!

Film

Den animerade filmen Grottmannen Dug handlar om mötet mellan stenålderns och bronsålderns människor. Lyssna på Mats Burström som kommenterar filmen i Vetenskapsradion historia, Sveriges Radio, 20 mars 2018.

Historisk arkeologi

Forskaren Jonas Monié Nordin berättar om hur stormaktstidens Sverige såg på och behandlade sina samiska medborgare, en historia om både fredlig samexistens och maktmissbruk. Vetenskapsradion historia, Sveriges Radio, 17 mars 2020.

Kulturarv

Lena Holmquist talar om risken att vi slänger bort vårt gemensamma kulturarv. Lyssna på sändningen från vetenskapsradion Historia, Sveriges Radio, 9 april 2019.

Kulturell evolution

Matematik, schack och språk är det enbart människan som kan, men varför inte andra djur? Lyssna på Magnus Enquist professor och föreståndare på Centurm för evolutionär kultur forskning.

Mat och odling

Vår forskare Matti Wiking Leino talar i fyra program om våra vanligaste sädesslag, Vete, råg korn och havre.
Havre används idag framförallt som gryn och djurfoder. Lyssna på Matti Wiking Leino som berättar om havrets historia (Meny, Sveriges Radio, 5 september, 2019).
Råg har odlats i Sverige sedan järnåldern och det finns flera olika sorters råg. Lyssna på Matti Wiking Leino när han talar om hur råg har använts och används idag (Meny, Sveriges Radio, 14 november 2019).
Korn har odlats i Sverige sedan bronsåldern och var det största, viktigaste och mest dominerande sädesslaget under lång tid. Lyssna på Matti Wiking Leino tala hur korn har använts och används idag (Meny, Sveriges Radio, 3 oktober, 2019).
Det fjärde och sista programmet behandlade vetet, som kom till Sverige för 6000 år sedan. Programmet sändes den 9 januari, 2020, i Meny, Sveriges Radio.

Samisk arkeologi

Jonas Monié Nordin intervjuas om utgrävning (september 2021) av en sameboplats i Östervåla, norra Uppland. Programmet sändes i Vetenskapsradion Historia, Sveriges Radio, 17 september 2021. Sydligaste sameboplatsen grävs ut

Samtidsarkeologi

Finns det fortfarande kvar misilbaser på Kuba? Professor Mats Burstöm talar om sitt Kuba-projekt som behandlar Kubakrisens arkeologiska lämningar. Vetenskapsradion Historia, Sveriges Radio, 11 oktober, 2012.

Stenåldern

Vad innehåll stenålderskosten? Arkeologen och forskaren Gunilla Eriksson har analyserat skelett ifrån stenåldersmänniskor som levt bland annat på Gotland och i Lettland och har tagit reda på vad dessa människor egentligen åt. Vetenskapsradion Historia, Sveriges radio, 9 oktober, 2003.

Trädgårdarkeologi

Lyssna på forskarstuderande Anna Andreasson Sjögren om hur gammal blomkrukan är (sändes i Vetenskaps radion Historia P1, 1 augusti 2016).

Hur skapar man en historisk trädgård? Lyssna till Anna Andreasson Sjögren som medverkade i Vetenskapsradion historia, i P1, 21 maj 2015.

Professor i laborativ arkeologi, Kerstin Lidén och Erik Axelsson forskar vid Uppsala universitet medverkar i Vetandetsvärld och talar om genetiska skillnader mellan den domectiserade hunden och vargen (Sveriges radio, P1, 24 januari, 2013).

 

Kontakt

Prefekt
Stf Prefekt
Administrativ chef
Professor, föreståndare Antikens kultur och samhällsliv
Professor, föreståndare Arkeologi
Professor, föreståndare Arkeologiska forskningslaboratoriet
Professor, föreståndare Numismatiska forskningsgruppen
Professor, föreståndare Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet
Professor, föreståndare Centrum för evolutionär kulturforskning
Avdelningsföreståndare Centrum för paleogenetik
På denna sida