Disputation: Crista Wathen

Disputation

Datum: fredag 30 september 2022

Tid: 13.00 – 19.00

Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Our Bones, who art contaminated: Glues, strontium isotopes, and mobility in early Swedish Christians.

På fredag den 30e september kommer Crista Wathen försvara sin uppsats "Our Bones, who art contaminated: Glues, strontium isotopes, and mobility in early Swedish Christians". Disputationen kommer att hållas i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.


Opponent: Christophe Snoeck

Betygsnämnd: 
Laura Arppe
Johan Linderholm
Sven Kalmring

Avhandling:
Avhandlingen finns tillgänglig i DiVA: Our Bones, who art contaminated: Glues, strontium isotopes, and mobility in early Swedish Christians