Presentation av bok: "The Human Evolutionary Transition. From Animal Intelligence to Culture"

Evenemang

Datum: tisdag 21 mars 2023

Tid: 15.00 – 16.00

Plats: Lilla Frescativägen 7, Köket på plan 1

På tisdag den 21 mars kl. 15.00 kommer en "Book launch" för "The Human Evolutionary Transition. From Animal Intelligence to Culture" äga rum på Institutionen för arkeologi och antikens kultur (se bifogad bilaga för mer information). Dricka och snacks kommer att serveras medan Magnus Enqvist och Johan Lind ger en kort presentation av boken.

Book launch (504 Kb)