Arja Karivieri har tilldelats internationellt pris av italienska vetenskapsakademin

Arja Karivieri, professor i antikens kultur och samhällsliv har tilldelats den 11 november det internationella priset ”Prof. Luigi Tartufari” i arkeologi av den italienska vetenskapsakademin, Accademia Nazionale dei Lincei, ex aequo med prof. Emerita Eva Margareta Steinbey, All Souls College, Oxford University, i anslutning med invigningen av det akademiska året 2021-2022. Priset är 25 000 euro.

 

Accademia Nazionale dei Lincei, som grundades i Rom 1603, är en av de äldsta vetenskapliga institutionerna i Europa. Prof. Luigi Tartufari International Award, instiftat av Maria Tartufari Dalcò, tilldelades i år till sex italienska och utländska forskare inom arkeologi, klassisk filologi och rättsvetenskap. Kandidater nomineras av medlemmar i Accademia dei Lincei och av presidenterna för de stora italienska och utländska akademierna.

Priskommitténs motivering lyder: "Arja Karivieris vetenskapliga profil kännetecknas av bredden för hennes forskningsintressen, allt från Atens topografi till strukturen och utsmyckningen av pompejanska hus avsedda som verktyg för att skapa ett familjeminne, inklusive inredning med skulpturer och mosaiker; hon har också breda intressen för arkeologi av produktion, särskilt för grekiska och romerska oljelampor, både i aspekterna gällande hantverk och för dekorationens ikonografiska förändringar som en återspegling av ideologiska förändringar i antika samhällen. Men hennes forskning sträcker sig också till senantiken, med studier av tidigkristen arkitektur  i anslutning till hennes utgrävning av den tidigkristna basilikan i Arethusa i norra Grekland. I Italien har hennes huvudsakliga intressen riktats mot det antika Ostia, inom ramen för hennes projekt Segregated or Integrated? Living and Dying in  the  Harbour City of Ostia (2015-2019) i samarbete med ansvariga italienska myndigheter, vilket bland annat bidragit till att göra Ostia känd med böcker utgivna på nordiska språk, och som avslutades med en stor utställning på Museicentret Vapriikki i Tammerfors ackompanjerat av en imponerande volym, på finska och engelska, som utgör för närvarande den mest aktuella presentationen av studier om den antika staden.  Forskare inte bara av särskild mångsidighet, men samtidigt engagerad i fältforskning och i omprövning av tidigare känd evidens enligt nya tillvägagångssätt (som omtolkningen av de pompejanska mytologiska målningarna) i vår tids forskningsperspektiv. Det bör också understrykas hur, i bästa nordisk tradition, hennes erfarenheter i Medelhavsländerna har alltid realiserats i produktiv och effektiv synergi med lokala forskare och myndigheter."