Ett unikt flöjtskepp har daterats i Östersjön

Ett internationellt dykarlag har lyckats datera och identifiera ett flöjtsskepp i samband med att vraket filmades för en dokumentär.

Rekonstruktionsteckning av Niklas Eriksson

Den internationella dykargruppen Badewanne kunde i somras datera ett enastående vrak på Östersjöns botten. Vraket var av typen flöjtskepp som var populära handelsfartyg under framförallt 1600-talet. 

Det skulpterade namnmotivet på akterspegeln Foto: BadewanneHandle Productions 2021.

I samband med filmningen av dokumentärfilmen "Fluit" upptäckte dykare fartygets akterspegel på sjöbotten vid vraket. När gruppen vände akterspegeln uppenbarade sig årtalet 1636 samt en reliefbild av en svan, som sannolikt representerar fartygets namn.

Dykare gjorde också noggranna mätningar av vraket för att fastställa fartygets dimensioner. Dykargruppen fortsätter att undersöka fartygets historia tillsammans med marinarkeolog Niklas Eriksson från Stockholms universitet, marinarkeolog Minna Koivikko från det finska museiverket samt marinarkeolog Martijn Manders från det holländksa museiverket.

 

För mer information om fyndet och det internationella dykarlaget som står bakom upptäckten:  ÅLDERN OCH NAMNET PÅ ETT UNIKT VRAK I ÖSTERSJÖN HAR AVSLÖJATS (96 Kb)