Farliga kulturarv? Ekologiska och sociala konsekvenser av tidigmodern metallutvinning i fjällvärlden

I år delar Riksantikvarieämbetet ut drygt 18 miljoner kronor i form av FoU-anslag till flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Pengarna går bland annat till projektet "Farliga kulturarv? Ekologiska och sociala konsekvenser av tidigmodern metallutvinning i fjällvärlden, igår, idag och i framtiden" som leds av Jonas Monié Nordin.

Flera omfattande exploateringar planeras i Sápmi, i och omkring fjällvärlden, men systematisk kunskap om gruvbrytningens följder saknas. Projektet ska möta behovet av kunskap om metallframställningens ekologiska och sociala effekter i norra Sverige. Syftet är att förstå konsekvenser av den tidigmoderna metallutvinningen i ett långtidsperspektiv: vilken inverkan har denna haft på lokal och regional miljö och sociala praktiker? Projektet ska tillhandahålla redskap för regional natur- och kulturmiljövård samt samhällsplanering. Projektet bygger på historiskarkeologiska kartläggningar och laborativa miljöhistoriska studier av tre lokaler i Härjedalen och Norrbotten, i dagens renskötselområden.
 

Gámajokk i Kvikkjokk/Huhttán. Foto: Jonas Monié Nordin


Läs mer i pressmeddelandet från Riksantikvarieämbetet:

Koloniträdgårdar, fjällvärld, öppen och länkad data får del av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag