Forskningsmedel från Wallenbergstiftelser

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) har fattat beslut om bidrag till fyra forskare vid Stockholms universitet.

Bidrag från MMW

•Magnus Enquist, Centrum för evolutionär kulturforskning/Institutionen för arkeologi och antikens kultur, beviljas 9 200 000 kr för projektet Cultural Evolution in Digital Societies
• Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, beviljas 2 000 000 kr för projektet Forskningsprogram om covid-19 i Sverige

Bidrag från MAW

•Lisa Gustavsson, Institutionen för lingvistik, beviljas 4 000 000 kr för projektet Learning first words: The effect of hyperarticulation on infant word-recognition, word-segmentation and word-learning
• Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen, beviljas 3 500 000 kr för projektet An old language for a new age: Latin grammar teaching at the crossroads of the middle ages and the renaissance.