Forskningsprogram som leds av Kerstin Lidén får 43 miljoner i medel

Riksbankens jubileumsfond ger 43 miljoner till arkeologiskt forskningsprogram om kriser, konflikter och klimat under järnåldern på Öland.

Vi lever i en tid präglad av klimatförändringar, konflikter och kriser, men det är inget nytt. I ett forskningsprogram finansierat av Riksbankens jubileumsfond ska arkeologer studera hur samhällen påverkas av sådana stora omvälvningar på Öland år 300–700. De kommer att studera de människor och samhällen som använt några av Ölands mest framträdande fornlämningar, ringborgarna. Vilken ekonomi låg till grund för borgarnas uppförande? Varför övergavs de? Varför återanvänds vissa och var det lokala ölänningar som återbesatte dom? Vad grundade sig ekonomin på som möjliggjorde återanvändning? Var konflikter anledningen till övergivandet? Var det interna eller externa konflikter?

Ismantorps borg, Öland. Foto: Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet.

I fokus är hur samhällen, i en tid av klimatförändringar och pandemier, har hanterat konflikter och kriser och hur detta har förändrat dessa samhällens ekonomi, materiella kultur och religion. Med hjälp av högupplösta dateringar av användningsfaserna i borgarna kommer programmet visa om kriser har en pådrivande eller retarderande roll i samhällens utveckling. Detta kommer sedan att relateras till omgivande samhällen runt Östersjön.

Med ledande expertis inom området med unika kunskaper från forskningsfronten, ges en unik möjlighet att studera hur samhällen reagerar och agerar gentemot påverkan från externa faktorer; klimatförändringar, spridning av smittsamma sjukdomar, och krig – förhållanden som inte skiljer sig nämnvärt från situationen i många länder idag i tider av global uppvärmning, covid-19 och internationella konflikter.

Programmet leds av professor Kerstin Lidén vid Arkeologiska forskningslaboratoriet och har deltagare från Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum.

För mer information:
Riksbankens Jubileumsfond

kontakt: 
Kerstin Lidén, Kerstin.liden@arklab.su.se.