Ny kunskap om återöppnandet av gravar

Ny forskning visar att gravplundring snarare handlar om återöppnandet av gravar som en del av begravningsceremonin.

Det har länge varit känt att merovingiska gravar blivit öppnade kort efter en begravning och hitintills har detta tolkats som plundring. Ny forskning på medeltida gravar från Transsylvanien i öst till England i väst visar att det snarare handlar om riter som tillhörde själva begravningsceremonin och inte plundring. Det som togs från gravarna var mestadels personliga föremål som broscher och svärd, men det finns också exempel där man tagit bort delar av skelettet.

Grave from France where the individual was moved around before he fully decomposed. Foto: Éveha-Études et valorisations archéologiques, by G. Grange.


En längre intervju med forskarna Alison Klevnäs och Astrid Noterman finns att läsa här.

Open Access till artikeln publicerad i Antiquity 95:382, August 2021: Reopening graves in the early Middle Ages: from local practice to European phenomenon - Alison Klevnäs, Edeltraud Aspöck, Astrid A. Noterman, Martine C. van Haperen & Stephanie Zintl.

Mer om forskningsprojektet finns att läsa finns i New Scientist

Alison Klevnäs, docent vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, leder forskargruppen som består av ytterligare fyra medlemmar: Astrid Noterman (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet), Edeltraud Aspöck (Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Austrian Academy of Sciences, Austria), Martine C. van Haperen (Department of Provincial Roman and Medieval Archaeology, Leiden University, the Netherlands) och Stephanie Zintl (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Thierhaupten, Germany).