Ny master- och forskarkurs till våren 2023!

Den tvärvetenskapliga kursen The heritage of money and coinage: a cross-cultural perspective (6 ECTS) lyfter fram pengar och betalningsmedel i sin samtid och som kulturarv, ur ett diakront och tvärkulturellt perspektiv.

Kursen The heritage of money and coinage: a cross-cultural perspective (6 ECTS) riktar sig till master- och forskarstuderande inom ämnen som arkeologi, antropologi, historia, ekonomi och ekonomisk historia, konstvetenskap, klassiska studier, kulturarvsstudier, samhällsvetenskap, media etc.

Kursen ges inom ramen för det europeiska CIVIS-samarbetet under VT23 och hålls i hybridform med en digital del samt en vecka på plats i Tyskland. Resa och uppehälle bekostas inom programmet för studenter från ett CIVIS-universitet, övriga antas i mån av plats och kan söka medel via Erasmus.

Anmälan görs via kurssidan senast 30/11 2022. Kursen ges på engelska.

Läs mer och ansök: https://civis.eu/en/civis-courses/the-heritage-of-money-and-coinage-a-cross-cultural-perspective
 

Kursbeskrivning:
The Heritage of Money (1580 Kb)